OGŁOSZENIE

Teatr Polski im. Hieronima. Konieczki w Bydgoszczy poszukuje
 SEKRETARKI


Opis stanowiska:

 •  prawidłowa organizacja pracy Sekretariatu, przede wszystkim w zakresie korespondencji, segregowania
przechowywania dokumentów,
 • organizacja pracy Dyrektora w zakresie terminarzy spotkań,
 • przygotowywanie bieżącej korespondencji, redagowanie pism i zarządzeń,
 • przygotowywanie egzemplarzy sztuk.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość zasad prawidłowego funkcjonowania sekretariatu instytucji i obiegu dokumentów,
 •  lojalność wobec pracodawcy polegającą na umiejętności dochowania tajemnic:
                - państwowej i służbowej,
                - co   do   metod pracy i stosunków wewnątrz instytucji oraz prywatnej osób współzatrudnionych,
                - co   do   bezpieczeństwa   informacji   przetwarzanych   w   systemie informatycznym,
 •  umiejętność obsługi komputera (pakiet Office + komunikatory internetowe)        i urządzeń peryferyjnych (drukarka, skaner).

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stałe wynagrodzenie,
 • pracę w młodym zespole oraz atrakcyjnym i nietypowym miejscu.

CV ze zdjęciem oraz adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysyłać do dnia 29 maja 2013 r. mailem, pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Teatru z dopiskiem "Sekretarka" na adres:

-   krykre@teatrpolski.pl

-   Dział Kadr

    Teatr Polski im. Hieronima. Konieczki w Bydgoszczy

    Al. Mickiewicza 2

    85-071 Bydgoszcz

poleďż˝ artykuďż˝ wersja do druku