PREMIERY

PLANOWANE PREMIERY SEZONU 2013/2014

Teatr Polski w Bydgoszczy w ostatnich latach utożsamiany jest z miejscem, które nie boi się podejmowania trudnych, często kontrowersyjnych, ale też ważnych spraw dotyczących życia zbiorowego, jest teatrem służącym wspólnocie. Nadal taki pozostanie. Chcemy być teatrem artystycznym, miejscem spotkań wybitnych twórców, który poszukując nowoczesnych rozwiązań estetycznych staje się jednocześnie „teatrem spraw” czy też „teatrem debaty”. Nie boimy się odniesień się do współczesnych wydarzeń, ale też staramy się szukać ich pogłębienia w odniesieniu do analiz społecznych i politycznych, historii czy mitów.

Skala podejmowanych przez nasz Teatr tematów, traktowanych serio, a czasem ironicznie i żartobliwie, rozpięta będzie w najbliższym sezonie od spraw lokalnych do globalnych. Planowane spektakle dotyczyć będą historii i teraźniejszości Bydgoszczy, stawiać pytania o jej trudną tożsamość, poprzez pokazanie problemów polskiej i europejskiej zbiorowości, coraz silniej zakleszczonych we własnych fantazmatach i oderwanych od przemian współczesnego świata. W tym roku zależy nam na pokazaniu, w jaki sposób rzeczywistość globalna wpływa na nasze współczesne życie, w jaki sposób nasze wyobrażenia o świecie zakorzenione są z jednej strony we wspólnych mitach i wyobrażeniach, a drugiej – w światowej ekonomii, która stała się ideologią dzisiejszego świata, zawładnęła wyobraźnią współczesnych ludzi, narzucając swoje kategorie, prowadząc do narastającej nierówności i coraz jaskrawszego rozwarstwienia społecznego.

W nadchodzącym sezonie w mierzeniu się z tymi tematami pomogą nam utwory wielkiej klasyki (Molier, Wyspiański, Dostojewski), dzieła o szerokim oddziaływaniu wpływające na wyobraźnię zbiorową (Mniszkówna), a także najnowsze dramaty światowe i polskie (Jelinek, Pałyga) oraz sztuki pisane na zamówienie teatru w ramach międzynarodowych koprodukcji. Planujemy również realizację nowego spektaklu dla najmłodszych widzów. Do współpracy zostali zaproszeni zarówno uznani reżyserzy – Maja Kleczewska, Konstantin Bogomołow, Marcin Liber, jak również młodzi, ale poszukujący wyrazistego języka artyści – Wojciech Faruga, Lena Frankiewicz, Bartosz Frąckowiak, Ewelina Marciniak.

Paweł Łysak
Dyrektor Teatru Polskiego

Paweł Sztarbowski
Zastępca dyrektora ds. programowych


Artur Pałyga
HISTORIE BYDGOSKIE
reż. Paweł Łysak
25.10.2013
Mała scena TPB

Molier/Michał Buszewicz
SKĄPIEC
reż. Ewelina Marciniak
28.11. 2013
Duża scena TPB – spektakl kameralny

Stanisław Wyspiański
WESELE
reż. Marcin Liber
30.12.2013
Duża scena TPB

Maria Kownacka
PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK
reż. Lena Frankiewicz
14.02.2014
Mała scena TPB

Elfriede Jelinek
CIEŃ. EURYDYKA MÓWI
reż. Maja Kleczewska
koprodukcja: Teatr IMKA Warszawa, Teatr Polski Bydgoszcz, Teatr Capitol Wrocław i 35. Przegląd Piosenki Aktorskiej
prapremiera we Wrocławiu (w ramach 35. PPA): 20.03.2014
premiera w Bydgoszczy: 26.03.2014
premiera w Warszawie: 03.06.2014

Helena Mniszkówna
TRĘDOWATA. MELODRAMAT
reż. Wojciech Faruga
25.04.2014
Duża scena TPB

Agnieszka Jakimiak
AFRYKA

reż. Bartosz Frąckowiak
wrzesień 2014
Mała scena TPB

Artur Pałyga
STRACH I NĘDZA III RP
reż. Paweł Łysak
wrzesień 2014

poleďż˝ artykuďż˝ wersja do druku