Skocz do treści
lab
03.02.2017
Interwencje

Interwencje

Projekt Interwencje zasadza się na wejściu teatru w rzeczywistość, przekroczenie murów budynku instytucji, szukanie doświadczenia w pozateatralnym „realu” – czasami będzie to przestrzeń konfliktu / kryzysu, czasami miejsca pamięci, ślady, innym razem konfrontacja z osobistą historią.

Intervenire w języku łacińskim to dosłownie wchodzić pomiędzy. Interwencja oznacza „wtrącenie się w jakąś sprawę; wywieranie wpływu w celu osiągnięcia określonego efektu (np. zmiany decyzji); starania, zabiegi z tym związane; mieszanie się jednego państwa w sprawy należące do kompetencji innego” (W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wydanie XVII, Warszawa 1989). Interwencja może oznaczać przemoc, agresję, przekroczenie cudzych granic. Z drugiej strony może stanowić formę pomocy jako interwencja kryzysowa – forma wsparcia psychologicznego, terapeutyczny proces w którym dochodzi do konfrontacji ze źródłem kryzysu, by zredukować symptomy chorobowe i przywrócić równowagę. Interwencja taka doprowadza zazwyczaj do spiętrzenia kryzysu, co prowokuje podjęcie konstruktywnych działań.

Projekt Interwencje zasadza się na wejściu teatru w rzeczywistość, przekroczenie murów budynku instytucji, szukanie doświadczenia w pozateatralnym „realu” – czasami będzie to przestrzeń konfliktu / kryzysu, czasami miejsca pamięci, ślady, innym razem konfrontacja z osobistą historią. Twórcy spektakli / projektów będą zmuszenie do modyfikacji swojej artystycznej tożsamości – staną się po trosze śledczymi, aktywistami, reporterami wchodzącymi w samo jądro społecznego żywiołu – nieprzewidywalnego, niemożliwego do wyreżyserowania.

W pierwszej edycji Interwencji planujemy trzy projekty – dwa spektakle (powstające we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, w ramach projektu POP-UP, którego kuratorami są Grzegorz Niziołek i Agata Siwiak) oraz działanie, którego finałem będzie instalacja performatywna, oraz kontekstujące premiery debaty i warsztaty.

Spektakle zostaną zrealizowane w tandemach reżyser-reporter. Pierwszy etap prac stanowić będzie wspólna wyprawa reporterska – poszukiwanie tematów, spotkania, wywiady. W drugim etapie zebrany materiał zostanie przełożony na pracę na scenie.

 

Założenia:

  • Przejście od teatru zaangażowanego do teatru angażującego, poprzez stworzenie w teatrze platformy spotkania dla artystów i ludzi w imieniu, których się wypowiadają lub o których tworzą projekty.
  • Wypracowanie narzędzi edukacji społeczno-kulturowej.
  • Wejście w bezpośrednie relacje z widzami teatru.
  • Wypracowanie formuły współpracy pomiędzy reżyserem a reporterem, wzajemne uczenie się.
  • Stworzenie inspirującej przestrzeni pracy dla reżyserów najmłodszego pokolenia.

 

Spektakle i warsztaty

Elżbieta Depta i Justyna Pobiedzińska: ROMVILLE

Premiera: 6 czerwca 2015

Prezentacja w ramach POP-UP w Krakowie: 24 października 2015

 

Punktem wyjścia dla przedstawienia są wydarzenia, które miały miejsce w zeszłym roku w Legnicy, gdy na meczu lokalnego klubu piłkarskiego „Miedź” kolportowano szaliki i smycze z napisem „Łowcy Cyganów”. Nieopodal stoiska stała policja, a następnego dnia w jednym z gimnazjów pojawili się uczniowie ubrani w „sprezentowane” na meczu szale.

Przedstawienie powstaje na podstawie kilku reportaży zebranych w całej Polsce przez reporterkę Justynę Pobiedzińską i reżyserkę Elżbietę Deptę. Pobiedzińska pisze dla romskiego kwartalnika „Dialog-Pheniben”. Depta, studentka reżyserii krakowskiej szkoły teatralnej, tematyką największej europejskiej mniejszości zajmowała się jeszcze na studiach psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim – jej praca magisterska dotyczyła tematu edukacji tej społeczności. We współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Romów „Newo Dziwipen” prowadziła także zajęcia teatralne dla dzieci romskich.

Historie zebrane przez twórczynie przedstawienia wydarzały się wszędzie: w szkole, na komendzie i w sklepie... Ich bohaterami są nie tylko Romowie, ale także aktorzy bydgoskiego teatru, którzy muszą  skonfrontować się z odgrywanymi przez siebie postaciami i historiami, których nie zauważamy, jakby owo „wszędzie” znaczyło „nigdzie”.

W procesie pracy nad spektaklem aktorzy TPB będą współpracowali z romskim zespołem muzycznym z Bydgoszczy Jamaro Sveto, który weźmie udział także w premierze przedstawienia.

 

Realizacji projektu będą towarzyszyć:

  • 7 czerwca 2015: debata kontekstująca Romville, której autorką i moderatorką  będzie dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska – redaktorka naczelna „Dialog-Pheniben”, romska aktywistka, wykładowczyni w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ, zajmująca się  historią i współczesnością społeczności romskiej w Polsce i innych krajach oraz problematyką dyskryminacji i edukacji antydyskryminacyjnej.
  • 3-15 sierpnia 2015: wakacyjne warsztaty interkulturowe dla gimnazjalnej młodzieży romskiej i nie-romskiej zakończone otwartym pokazem, prowadzone przez Elżbietę Deptę i Justynę Pobiedzińską. W pracy zostanie powtórzony proces, który wytyczał powstawanie Romville: młodzież będzie poszukiwała historii, które następnie staną się podstawą działań performatywnych.

Elżbieta Depta – studentka III-ego roku Reżyserii Dramatu na krakowskiej PWST, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2014. Stypendystka SAPERE  AUSO na rok akademicki 2013/2014.

Uczestniczka międzynarodowego Festiwalu Teatralnego European Young Theatre przy 57 edycji Festiwalu Dei Due Mondi w Spoleto w 2014 r., na którym prezentowany był jej spektakl Escape. Na Forum Młodej Reżyserii 2014 pokazywała części I i II dramatu Różewicza Świadkowie albo Nasza Mała Stabilizacja, zaś w ramach edycji 2012 Forum wyreżyserowała  czytanie dramatu Magdy Kupryjanowicz Lunatycy. W międzynarodowym konkursie na photo.mov w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2013 wraz z fotografką Agatą Kadenacy zajęła III miejsce za film eksperymentalny pt. Tak Trudno Znikać Teraz.

Justyna Pobiedzińska – absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskiej Szkoły Reportażu w Instytucie Reportażu. Scenarzystka i reporterka, współpracuje z „Dużym Formatem” Gazety Wyborczej, Miesięcznikiem „Zwierciadło”, fundacją Picture Doc i romskim kwartalnikiem „Dialog-Pheniben”. Współautorka (razem z Piotrem Wójcikiem) książki Polskie wolności (Wyd. Narodowe Centrum Kultury, 2014).

 

Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły: CBAPKA (SWARKA)

Premiera: 5 września 2015

Prezentacja w ramach POP-UP w Krakowie: 25 października 2015

 

Katarzyna Szyngiera, absolwentka reżyserii PWST w Krakowie z Mirosławem Wlekłym, reporterem „Dużego Formatu” Gazety Wyborczej, stworzą projekt teatralny w oparciu o materiały zebrane w czasie spotkań z uczestnikami Rzezi Wołyńskiej w Polsce i na Ukrainie. Podejmą próbę stworzenia alternatywnej wersji tragicznej historii poprzez rozmontowanie konfrontacyjnych dyskursów. Różnymi metodami będą starali się odnaleźć płaszczyznę dialogu w przeczących sobie relacjach obu stron konfliktu. Historyczny nacjonalizm zostanie wpisany w perspektywę współczesnych narodowościowych antagonizmów.

Jako działanie kontekstowe dla spektaklu odbędą się warsztaty reportażowe dla młodzieży szkół średnich prowadzone przez Mirosława Wlekłego (przełom września i października 2015 – szczegółowy termin w trakcie ustalania).

Katarzyna Szyngiera – absolwentka Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie oraz Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Zwyciężczyni festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych "m-teatr" 2015 za spektakl  „Świadkowie albo nasza mała stabilizacja” zrealizowany na podstawie dramatu Tadeusza Różewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Współpracowała z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu (spektakl "Tajemniczy ogród"), Teatrem Polskim w Bielsku - Białej (spektakl dyplomowy "Sferia"), Malta_festival (spektakl "Autobus jedzie"), Muzeum Powstania Warszawskiego (spektakl "Przypisy do Powstania"). Współautorka performansu Ignacego Karpowicza „To wszystko nie moje” w ramach festiwalu „Odnalezione w tłumaczeniu”. Reżyserka czytania zwycięskiego „Feinweinblein” Weroniki Murek w ramach finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.

Mirosław Wlekły – absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskiej Szkoły Reportażu w Instytucie Reportażu w Warszawie. Reporter „Dużego Formatu”. Autor książki „All inclusive. Raj, w którym seks jest bogiem” (Agora 2015), e-booka „Skąd się wziąłeś, Franciszku? Reportaże z kraju papieża” (Agora 2013) i współautor zbioru reportaży „Grzech jest kobietą” (PWN 2014). Nominowany do Nagrody „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej za tekst „Zabawa w króla ciszy” publikowany na łamach „Dużego Formatu”. Współautor reportaży z aresztu śledczego dla kobiet, na podstawie których Roman Pawłowski wyreżyserował czytanie teatralne pt. „Listy na wolność” w Teatrze Nowym w Poznaniu.

 

Lucyna Sosnowska:AIPORTNE

 

Wernisaż instalacji: 21 listopada 2015

Lucyna Sosnowska od trzech lat zbiera stare kartki pocztowe, wysłane przed laty, które dziś z niewiadomych powodów znalazły się w miejscu, w którym sprzedaje się mało potrzebne rzeczy, starocie, bibeloty. Obecnie jej kolekcja liczy 67 pocztówek. Niektóre to pozdrowienia świąteczne, jednak nie tylko – w większości można je określić jako krótką formę monologu. 3 z nich były zaadresowane do Bydgoszczy; bydgoską kolekcję artystka zamierza poszerzyć organizując w Teatrze Polskim akcję przynoszenia starych pocztówek, które z jakiegoś powodu nie należą do właściwego adresata.

Projekt zakłada społeczną interwencję, swoisty recycling pamięci – uruchomienie narracji poprzez podjęcie gestu powrotu i powtórzenia oraz poprzez bezpośrednią konfrontację z człowiekiem, miejscem, historią oraz czasem. Wybrane kartki zostaną odesłane na adres wskazany przez ich nadawcę. Celem tego działania jest próba odpowiedzi na pytania: Jak zlokalizować czas, który upłynął? Jak uchwycić obecność człowieka w czasie i w przestrzeni? Sposobem zbliżenia się do odpowiedzi jest konfrontacja, poznanie odbiorcy pocztówki (a być może jego dziecka, wnuka, albo po prostu nowego lokatora mieszkania) po latach, w roku 2015. Materiały zebrane procesie pracy nad projektem zostaną zaprezentowane w formie instalacji performatywnej.

Lucyna Sosnowska – studentka reżyserii w PWST w Krakowie, absolwentka rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stypendystka Arts Academy na wydziale Performing Arts (TUAS) na Turku University w Finlandii, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso. Jest współautorką i reżyserką monodramu Po schodach. W PWST w Krakowie wyreżyserowała spektakl HamletMaszyna. W Narodowym Starym Teatrze przygotowała słuchowisko Człowiek, który śpi. Landscape score wg Georgesa Pereca (2013). Brała udział w wystawach Opowieść. Przebudowa w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie i Ach, my wybesztane ranne ptaszki w Muzeum Narodowym w Krakowie.

 

 

Kuratorka Interwencji:

Agata Siwiak – rocznik 1974, kulturoznawczyni, kuratorka i producentka projektów teatralnych i interdyscyplinarnych. Autorka i kuratorka realizowanego od 2012 roku dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego programu społeczno-artystycznego Wielkopolska: Rewolucje, za który była nominowana do „Paszportu Polityki” w kategorii „Teatr”. Była także kuratorką projektu Trickster 2011 – programu performatywnego Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu. W latach 2008 i 2009 dyrektorka artystyczna Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi (wraz z Grzegorzem Niziołkiem) i wicedyrektorka Miejskiej Instytucji Kultury Miasto Dialogu w Łodzi. W latach 2004–07 związana z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, w którym szefowała festiwalowi baz@rt oraz zajmowała się projektami międzynarodowymi. W latach 2002–04 pracowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu, gdzie wraz z Pawłem Miśkiewiczem organizowała Festiwal EuroDrama. Wykłada w Katedrze Teatru, Dramatu i Widowisk na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie prowadzi specjalizację dla kuratorów teatralnych.

 

Nasza strona internetowa używa plików „cookies” w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiana ustawień plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.