Skocz do treści
Finaliści/ Finalists/ финалисты/ Фіналісти 2022
18.08.2022
Luda Tymoshenko

Luda Tymoshenko

“Pięć pieśni Polesia”, tytuł oryginalny: «ПЯТЬ ПІСЕНЬ ПОЛІССЯ»

[PL]

Luda Tymoshenko (dr) jest urodzoną w 1978 r. w Północnym Kazachstanie i mieszkającą w Kijowie dramatopisarką, scenarzystką oraz wykładowczynią uniwersytecką. W 2000 roku ukończyła studia filozoficzne na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. W 2004 roku obroniła pracę doktorską na temat „Socjoepistemologicznej natury współczesnego mitotwórstwa”, a w 2014 roku ukończyła swoją rozprawę doktorską „Kształtowanie się elity politycznej i menedżerskiej w Ukrainie”.

Luda Tymoszenko pracuje jako wykładowczyni socjologii i nauk politycznych na Narodowym Uniwersytecie Biozasobów i Zarządzania Naturą Ukrainy. W 2013 roku zaczęła pisać scenariusze i dramaty, a także rysować.

Jej sztuki były wielokrotnie nominowane na różnych festiwalach w Ukrainie, m.in. Current Play Week i Topical Play Week, dramat „Pięć pieśni Polesia” (2021) otrzymał Grand Prix w konkursie July Honey, wygrał konkurs Instytutu Ukraińskiego Drama on the move, a także znalazł się na finałowej liście laureatów w konkursie dramatycznym DRAMA UA.

W 2016 roku prace artystyczne Ludy zostały wystawione w Galerii Sztuki Plac Czerwony w Tbilisi w Gruzji.

Obecnie współpracuje z reżyserem A. Nepitalyukiem nad krótkometrażowym filmem „Golden Leggings”.

[EN]

Luda Tymoshenko (dr) - born in North Kazakhstan in 1978. Dr. Luda Tymoshenko is a playwright, screenwriter, artist and university lecturer from Kyiv/Ukraine. In 2000, she graduated from the Ivan Franko National University of Lviv/Ukraine with a degree in philosophy. She defended her PhD thesis on the topic of the “Socio-epistemological nature of modern mythmaking” in 2004 and completed her doctoral dissertation “Formation of the political and managerial elite in Ukraine” in 2014.

Luda Tymoshenko works as a lecturer in sociology and political science at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. She began writing (screen)plays and drawing in 2013.

Her plays have been shortlisted several times during different festivals in Ukraine, including the Current Play Week and the Topical Play Week. Her drama Five Songs of Polissya (2021) received the Grand Prix in the competition July Honey, won the competition Drama on the move from the Ukrainian Institute and made the final shortlist in the drama competition DRAMA UA.

Her artworks were exhibited at the Red Square Art Gallery in Tbilisi/Georgia in 2016.

Her current projects include co-author on the short film Golden Leggings with director A. Nepitalyuk.

[RU]

Люда Тимошенко – урожденная в Северном Казахстане в 1978 году и живущая в Киеве драматургиня, сценаристка, художница. В 2000 году она окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко (Украина) по специальности философия. В 2004 г. - защитила кандидатскую диссертацию на тему «Социально-эпистемологическая природа современного мифотворчества», а в 2014 г. – докторскую диссертацию «Формирование политической и управленческой элиты в Украине».

Люда Тимошенко работает преподавателем социологии и политологии в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. В 2013 г. она начала писать пьесы и сценарии, а также занялась рисованием.

Ее спектакли несколько раз попадали в шорт-лист различных фестивалей в Украине, в том числе Current Play Week и Topical Play Week. Ее драма «Пять песен Полесья» (2021) получила Гран-при конкурса «Июльский мед», победила в конкурсе «Драма в движении» Украинского института и вошла в финальный шорт-лист конкурса драмы «ДРАМА UA».

В 2016 году ее работы были выставлены в Художественной галерее «Красная площадь» в Тбилиси (Грузия).

В настоящее время артистка, совместно с режиссером А. Непиталюком, работает над короткометражным фильмом Golden Leggings.

Finaliści/ Finalists/ финалисты/ Фіналісти 2022

Nasza strona internetowa używa plików „cookies” w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiana ustawień plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.