Jump to content
AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy
29.09.2023

Short list/ Long list 2023

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY AURORY. NAGRODY DRAMATURGICZNEJ MIASTA BYDGOSZCZY

 W dniach 26-27 czerwca 2023 r. jury AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy w składzie:

Davit Gabunia, Julia Holewińska, Agnieszka Lubomira Piotrowska, po przeczytaniu 257 tekstów z 17 krajów nadesłanych w językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim jednogłośnie zakwalifikowało do finału konkursu następujące sztuki:

  • „Ifigenia” autorstwa Joanny Bednarczyk (Polska)
  • “Odporność szkła hartowanego” (tytuł oryginalny: «Otpornost kaljenog stakla») autorstwa Danilo Brakočevića (Serbia)
  • „Zakon pościelonych łóżek” (tytuł oryginalny: «Орден застеленных кроватей») autorstwa Leny Laguszonkowej (Ukraina)
  • „Rigor Mortis” autorstwa Małgorzaty Maciejewskiej (Polska)
  • „Znikanie” (tytuł oryginalny: «Nestajanje») autorstwa Tomislava Zajeca (Chorwacja)

 

Jury AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy pragnie podkreślić wysoki poziom nadesłanych prac. Finałowe sztuki w sposób pełny i oryginalny opisują współczesność i złożoną przeszłość Europy, mierzą się z najciemniejszymi i ukrytymi tajemnicami człowieka, zadają pytania o kondycję człowieka używając do tego nowatorskiego języka, poetyki i zabiegów dramaturgicznych. Wszystkie finałowe sztuki cechuje oryginalność. Jury dostrzega też w nich duże walory sceniczne.

Jury postanowiło także rekomendować do wystawienia teatrom w Polsce i zagranicą następujące teksty:

-          „Jak chwasty tylko, że gorsze” Zuzanna Bojda (Polska)

-          „Tomorrow Is (For Now) Always Here” Iva Brdar (Serbia)

-          “Pravda” Lasha Bugadze (Gruzja)

-          “Raj utworzony” Beniamin Bukowski (Polska)

-          “The World Deserves The End of the World” Tijana Grumić (Serbia)

-          “Emma” Mikita Ilyinchyk (Bialoruś)

-          „Дорогой папа” Ismail Iman (Azerbejdżan)

-          „Dobrze ułożony młodzieniec” Jolanta Janiczak (Polska)

-          „Prawdziwy Norweski Black Metal” Michał Kmiecik (Polska)

-          “Море залишиться” Oleg Mikhailov (Ukraina)

-          „Depresja w kapitalizmie” Dorota Miśkowicz (Polska)

-          “Готель Великобитанїя” Kateryna Penkova (Ukraina)

-          „Marcelina” Zdenka Pszczołowska (Polska)

-          „Мороз” Konstantin Steshik (Białoruś)

-          „Poza bezpieczny styl przywiązania” Małgorzata Szczerbowska (Polska)

-          “Історія одного провізора, або Малайські панголіни ні в чому не винні” Luda Tymoshenko (Ukraina)

-          “Зелені коридори” Natalia Vorozhbyt (Ukraina)

-          “Перевїзник” Nina Zakhozhenko (Ukraina)

 

Davit Gabunia                                            Julia Holewińska                                   Agnieszka Lubomira Piotrowska

 

 

[ENG]

MINUTES OF THE  AURORA. THE DRAMA AWARD OF THE CITY OF BYDGOSZCZ

 

On 26th and 27th of June 2023 the jury of AURORA. The Drama Award of the City of Bydgoszcz composed of: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Agnieszka Lubomira Piotrowska, after reading 257 texts from 17 countries submitted in English, Polish, Russian and Ukrainian, unanimously qualified the following plays for the final of the competition:

-          „Ifigenia” („Iphigenia”) by autorstwa Joanny Bednarczyk (Poland)

-          “Otpornost kaljenog stakla” („Resistance of Tempered Glass”) by Danilo Brakočević (Serbia)

-          „Орден застеленных кроватей” (“Order of made-up beds") by Lena Lagushonkova (Ukraine)

-          „Rigor Mortis” by Małgorzata Maciejewska (Poland)

-          „Nestajanje” („The Vanishing”) by Tomislav Zajec (Croatia)

The jury of AURORA. The Drama Award of the City of Bydgoszcz wishes to emphasize the high level of the submitted works. The final plays comprehensively and originally describes the modern times and the complex past of Europe, confronts the darkest and hidden secrets of man, asks questions about the human condition using innovative language, poetics and dramaturgical procedures. All the final plays are characterized by originality. The jury also sees in them great stage qualities.

Moreover, the jury would like to distinguish and recommend the following plays for staging to theatres in Poland and abroad:

-          „Jak chwasty tylko, że gorsze” Zuzanna Bojda (Poland)

-          „Tomorrow Is (For Now) Always Here” Iva Brdar (Serbia)

-          “Pravda” Lasha Bugadze (Georgia)

-          “Raj utworzony” Beniamin Bukowski (Poland)

-          “The World Deserves The End of the World” Tijana Grumić (Serbia)

-          “Emma” Mikita Ilyinchyk (Belarus)

-          „Дорогой папа” Ismail Iman (Azerbaijan)

-          „Dobrze ułożony młodzieniec” Jolanta Janiczak (Poland)

-          „Prawdziwy Norweski Black Metal” Michał Kmiecik (Poland)

-          “Море залишиться” Oleg Mikhailov (Ukraine)

-          „Depresja w kapitalizmie” Dorota Miśkowicz (Poland)

-          “Готель Великобитанїя” Kateryna Penkova (Ukraine)

-          „Marcelina” Zdenka Pszczołowska (Poland)

-          „Мороз” Konstantin Steshik (Belarus)

-          „Poza bezpieczny styl przywiązania” Małgorzata Szczerbowska (Poland)

-          “Історія одного провізора, або Малайські панголіни ні в чому не винні” Luda Tymoshenko (Ukraine)

-          “Зелені коридори” Natalia Vorozhbyt (Ukraine)

-          “Перевїзник” Nina Zakhozhenko (Ukraine)

  

Davit Gabunia                                            Julia Holewińska                                   Agnieszka Lubomira Piotrowska

 

 

[RU]

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ КОНКУРСА “АВРОРА. ДРАМАТУРГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ г. БЫДГОЩИ

 

На заседании, состоявшимся 26 и 27 июня 2023 г. жюри конкурса “АВРОРА. Драматургическая премия г. Быдгощи” в составе: Давит Габуния, Юлия Холевиньска, Агнешка Любомира Пиотровска после прочтения 257 текстов из 17 стран заявленных на польском, английском, украинском и русском языках единогласно приняло решение, что в финале конкурса участие примут следующие пьесы:

-          “Ифигения”, автор Иоанна Беднарчык (Польша)

-          „Прочность закаленного стекла” (оригинальное название “Otpornost kaljenog stakla”), автор Данило Бракочевич (Сербия)

-          “Орден застеленных кроватей”, автор Лена Лягушонкова (Украина)

-          „Rigor Mortis”, автор Малгожата Мацеевска (Польша)

-          “Исчезновение” (оригинальное название «Nestajanje»), автор Томислав Заец (Хорватия)

Жюри конкурса “АВРОРА. Драматургическая премии г. Быдгощи” хотело бы подчеркнуть высокий уровень представленных текстов. Пьесы, вошедшие в финал, всесторонне и самобытно описывают современность и сложную историю Европы, расправляются с самыми темными и сокровенными тайнами людей, задают вопросы о человечности, используя новаторский язык,  новаторскую поэтику и драматургические приёмы. Все тексты, вошедшие в финал, отличает оригинальность. Жюри также видит в них большой сценический потенциал.

Дополнительно жюри приняло решение рекомендовать следующие пьесы для постановки в театрах в Польше и за рубежом:

-          „Jak chwasty tylko, że gorsze” , автор Зузанна Бойда (Польша)

-          „Tomorrow Is (For Now) Always Here” , автор Ива Брдар (Сербия)

-          “Pravda”, автор Лаша Бугадзе (Грузия)

-          “Raj utworzony”, автор Бениамин Буковски (Польша)

-          “The World Deserves The End of the World”, автор Тияна Грумич (Сербия)

-          “Emma”, автор Микита Ильинчик (Беларусь)

-          „Дорогой папа”, автор Исмаил Иман (Азербайджан)

-          „Dobrze ułożony młodzieniec”, автор Иоланта Яничак (Польша)

-          „Prawdziwy Norweski Black Metal”, автор Михал Кмецик (Польша)

-          “Море залишиться”, автор Олег Михайлов (Украина)

-          „depresja w kapitalizmie”, автор Дорота Миськович (Польша)

-          “Готель Великобитанїя”, автор Катерина Пенькова (Украина)

-          „Marcelina”, автор Зденка Пшчолковска (Польша)

-          „Мороз”, автор Константи Стешик (Беларусь)

-          „poza bezpieczny styl przywiązania”, автор Малгожата Щербовска (Польша)

-          “Історія одного провізора, або Малайські панголіни ні в чому не винні”, автор Люда Тымошенко (Украина)

-          “Зелені коридори”, автор Наталия Ворожбыт (Украина)

-          “Перевїзник”, автор Нина Захоженко (Украина)

 

Давит Габуния                                 Юлия Холевиньска                           Агнешка Любомира Пиотровска

Nasza strona internetowa używa plików „cookies” w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiana ustawień plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.