Skocz do treści
AURORA 2021
13.01.2022
Lena Laguszonkowa

Lena Laguszonkowa

"Matka Gorkiego"

FINALISTKA AURORY 2021

[PL]

Lena Laguszonkowa urodziła się w miejscowości Stanica Ługańska w Ukrainie. Absolwentka wydziału historii Ługańskiego Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki. Jeszcze w dzieciństwie podejmowała próby pisania poezji i prozy, ale zniszczyła cały dorobek z tamtego czasu. Debiutowała jako dramatopisarka w 2018 sztuką BAZA, opowiadającą o kobietach i prostytucji, podczas festiwalu „Tydzień sztuki aktualnej” (Тиждень актуальной пьесы). Współpracuje z Młodym teatrem oraz teatrem PostPlay. Uczestniczy w dwóch warsztatach i współkuratoruje laboratorium Narodowego Stowarzyszenia Teatralnych Działaczy Ukrainy. Laureatka konkursów „Tydzień sztuki aktualnej” (Тиждень актуальной пьесы) i Drama.UA. Dotychczas napisała 8 sztuk. Sztuka pt. „Czapajew i Wasilisa” o dekomunizacji i przemocy wśród nastolatków jest wystawiana w teatrze „Berezil” w Charkowie. W Odessie, w teatrze im. W.Wasilko planowane jest wystawienie musicalu „Plaga” – o pandemii w Londynie w XVII wieku. Planowane jest także wystawienie sztuki „ Hernán Cortés i pozostali» o konkwistadorach i postkolonialnych traumach. Lena Laguszonkowa pracowała nad adaptacją tekstów Bjorgesa, Bułhakowa, Szekspira Marqueza dla teatrów w Kijowie oraz w innych miastach Ukrainy. W niedalekiej przyszłości chciałaby napisać o Ługańsku, gdzie studiowała i mieszkała przez siedem lat, a także o gejszach i nocy św. Bartłomieja.

[EN]

Lena Laguszonkowa was born in the village of Stanitsa Luganska in Ukraine, she graduated from the history department of Lugansk Taras Shevchenko State University. While still a child she made attempts to write poetry and prose, but destroyed all her output from that time. She debuted as a playwright in 2018 with the play BAZA, about women and prostitution, during the festival “Week of Current Art” (Тиждень актуальной пьесы). She cooperates with the Young Theatre and the PostPlay Theatre, she participates in two workshops and co-curates the laboratory of the National Association of Theatre Activists of Ukraine. She is the laureate of the competitions: “Week of Current Art” (Тиждень актуальной пьесы) and Drama.UA. So far she has written 8 plays. The play entitled “Chapayev and Vasilisa” about decommunization and violence among teenagers is staged in the “Berezil” theatre in Kharkov. The musical “Plague” – about the pandemic in London in the 17th century – is planned to be staged at the V.Vasilko theatre in Odessa. There are also plans to stage the play “Hernán Cortés and the Others” about conquistadors and post-colonial traumas. Lena Lagushonkova has worked on adaptations of texts by Borges, Bulgakov, Shakespeare, Marquez for theatres in Kiev and other cities of Ukraine. In the near future she would like to write about Lugansk, where she studied and lived for seven years, as well as about geishas and St Bartholomew's Night.

[RU]

ЛЕНА ЛЯГУШОНКОВА

Родилась в пгт Станица Луганская в Украине. Закончила исторический факультет Луганского национального университета им. Т. Шевченко. Пробовала писать прозу и стихи еще в детстве, но всё написанное уничтожала. Дебютировала в 2018 году как драматургиня с пьесой BAZA – истории о женщинах в проституции – на фестивале Тиждень актуальной пьесы. Участница лабораторий Молодого театра,  PostPlay театра, двух лабораторий Национальной спилки театральных деятелей Украины и сокураторка третьей. Лауреатка конкурсов Тиждень актуальной пьесы и Drama.UA. Пока написала восемь пьес. Пьеса «Чапаев и Василиса» - про декоммунизацию и подростковый буллинг идёт в театре «Березиль» в Харькове. В Одесском театре имени В.Василько планируется постановка мюзикла «Чума» - о пандемии в Лондоне 17 веке. Пьеса «Эрнан Кортес и другие» - о конкистадорах и постколониальных травмах – тоже планируется в следущем сезоне. Работала с адаптацией текстов Бьорджеса, Булгакова, Шекспира Маркеса для театров Киева и других городов Украины. В ближайшем времени хотела бы написать пьесы о Луганске, где училась и прожила семь лет, гейшах и Варфоламеевской ночи.

 

Czytając “Matkę Gorkiego” Leny Laguszonkowej przypomniała mi się Ludmiła Pietruszewskaja i jej “Nocna pora”. To jest dokładnie ta sama rozpacz spowodowana barbarzyństwem naszego życia oraz wołaniem o miłość.

Reading "The Mother of Gorky" by Lena Laguszonkowa I was reminded of Lyudmila Petrushevskaya and her "Night time". This is exactly the same despair caused by the barbarity of our lives and a cry for love.

Читая Мать Горького Лены Лягушонковой, я вспоминала Людмилу Петрашевскую . Ее «Время ночь». Та же безысходность к варварству нашей жизни. И там же крик о любви.

 

Swietłana Aleksijewicz/ Светлана Алексиевич

 

 

AURORA 2021

Nasza strona internetowa używa plików „cookies” w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiana ustawień plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.